Có thể sử dụng tiền Việt Nam làm đồng tiền dự thầu trong đấu thầu quốc tế không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Đồng tiền dự thầu trong đấu thầu quốc tế có thể sử dụng tiền Việt Nam hay không? 

Doanh nghiệp của tôi đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng dự án và đấu thầu đã được 3 năm, do cũng có danh tiếng nên có công ty nước ngoài ký hợp đồng đấu thầu với chúng tôi và tôi có thắc mắc là có thể sử dụng đồng tiền nước mình trong dự án đấu thầu quốc tế không? Ký hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bị xử phạt như thế nào?

Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đồng tiền dự thầu trong đấu thầu quốc tế có thể sử dụng tiền Việt Nam hay không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Luật đấu thầu 2013 quy định về đồng tiền đấu thầu như sau:

2. Đối với đấu thầu quốc tế:

a) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định về đồng tiền dự thầu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá ba đồng tiền; đối với một hạng mục công việc cụ thể thì chỉ được chào thầu bằng một đồng tiền;

b) Trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu quy định nhà thầu được chào thầu bằng hai hoặc ba đồng tiền thì khi đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải quy đổi về một đồng tiền; trường hợp trong số các đồng tiền đó có đồng Việt Nam thì phải quy đổi về đồng Việt Nam. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định về đồng tiền quy đổi, thời điểm và căn cứ xác định tỷ giá quy đổi;

c) Đối với chi phí trong nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, nhà thầu phải chào thầu bằng đồng Việt Nam;

d) Đối với chi phí ngoài nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, nhà thầu được chào thầu bằng đồng tiền nước ngoài.

Như vậy, trong hồ sơ mời thầu phải có quy định về đồng tiền dự thầu nhưng không quá ba đồng tiền với hạng mục công việc cụ thể thì chỉ được chào thầu bằng một đồng tiền. Nếu là chi phí trong nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, nhà thầu phải chào thầu bằng đồng Việt Nam, liên quan đến nước ngoài thì phải chào thầu bằng đồng tiền nước ngoài.

Ký hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bị xử phạt như thế nào?

Tại Khoản 3 Điều 35 Nghị định 122/2021/NĐ-CP về vi phạm về thương thảo hợp đồng, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng:

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Ký hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

b) Triển khai thực hiện gói thầu trước khi ký hợp đồng.

Theo đó khi ký hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đến 70.000.000 đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin