Chế độ gì đối với người cung cấp thông tin chính xác hài cốt liệt sĩ?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người cung cấp thông tin chính xác hài cốt liệt sĩ có được hưởng gì không? Bảo đảm, chi phí hoạt động đối với các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước như thế nào? 

Tôi ở Quảng Trị và cứ đến đợt này là các đoàn xe từ các tỉnh khác tới đi tìm hài cốt liệt sĩ tuy nhiên, không tìm thấy hài cốt và tôi cũng từng chứng kiến được một vài lần những người dân đang làm vườn thì thấy được hài cốt và báo cho cơ quan nhà nước thì tôi thắc mắc khi khai báo chính xác về hài cốt liệt sĩ thì có được hưởng chế độ gì không? Bảo đảm, chi phí hoạt động đối với các Đội tìm kiếm, quy tập ở trong nước và ngoài nước như thế nào? 

Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người cung cấp thông tin chính xác hài cốt liệt sĩ có được hưởng gì không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Thông tư 298/2017/TT-BQP về chế độ, chính sách đối với người được cấp có thẩm quyền huy động trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; người cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ:

2. Người cung cấp thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ, được hưởng chế độ bồi dưỡng và được khen thưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung; thực hiện như sau:

a) Bồi dưỡng mức 3.000.000 đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được 01 hài cốt liệt sĩ; mức 5.000.000 đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 02 đến 05 hài cốt liệt sĩ; mức 10.000.000 đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 06 hài cốt liệt sĩ trở lên;

b) Người có thành tích xuất sắc về cung cấp thông tin chính xác được khen thưởng ngay sau khi có kết quả tìm kiếm, quy tập; do Tư lệnh hoặc Chính ủy quân khu hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định;

c) Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh hoặc Đội tìm kiếm, quy tập (nếu làm nhiệm vụ ở ngoài nước) lập văn bản có xác nhận của chính quyền địa phương sở tại (cấp xã) và chỉ huy đơn vị tìm kiếm, quy tập (Mẫu 01) trực tiếp chi trả chế độ cho người cung cấp thông tin chính xác; lập phiếu chi trả (Mẫu 02) làm chứng từ thanh, quyết toán.

Như vậy, khi cung cấp được 1 hài cốt liệt sĩ thì người cung cấp thông tin chính xác sẽ được bồi dưỡng với mức 3.000.000 đồng.

Bảo đảm, chi phí hoạt động đối với các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước như thế nào?

Theo Điều 6 Thông tư 298/2017/TT-BQP về bảo đảm, chi phí hoạt động đối với các Đội tìm kiếm, quy tập ở trong nước và ngoài nước, theo đó:

Các Đội tìm kiếm, quy tập ở trong nước và ngoài nước được bảo đảm theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung; thực hiện như sau:

1. Bảo đảm trang bị, phương tiện chuyên dụng, hậu cần, đời sống thực hiện theo quy định tại Phụ lục II, ban hành kèm theo Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, đã được sửa đổi, bổ sung.

2. Bảo đảm xăng, dầu, bao gồm: Chi mua xăng, dầu phục vụ nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ (cả trong nước và ngoài nước) được thanh toán theo thực tế thực hiện nhiệm vụ.

3. Kinh phí làm nhà tạm mức 150.000.000 đồng/nhà/đội.

4. Chi cất bốc mộ liệt sĩ có hài cốt mức 1.000.000 đồng/mộ. Nội dung chi gồm: Tiểu sành, vải liệm, ny lon, rượu hoặc cồn, hương, nến, xà phòng và đồ lễ theo phong tục của địa phương.

5. Chi sửa chữa, thay thế phụ tùng ô tô mức 40.000.000 đồng/xe/năm.

6. Chi hỗ trợ cho Ban Công tác đặc biệt, Ban Chuyên trách cấp tỉnh của Bạn làm lễ tiễn hài cốt liệt sĩ mức 30.000.000 đồng/lần, không quá 02 lần/năm.

7. Chi hỗ trợ vận động nhân dân nước Bạn mức 30.000.000 đồng/đội/năm đối với một tỉnh Bạn.

8. Chi mua thuốc phòng và chữa bệnh thông thường mức 20.000.000 đồng/đội/năm (ngoài nguồn thuốc Bộ Quốc phòng cấp theo chế độ).

9. Chi mua quà đối ngoại khi sang nước Bạn phối hợp triển khai nhiệm vụ mức 30.000.000 đồng/lần, không quá 02 lần/đội/năm đối với một tỉnh Bạn.

10. Trường hợp bị bệnh, bị thương được thanh toán viện phí, chi phí chuyển thương như hướng dẫn tại khoản 9 Điều 3 Thông tư này.

11. Chi mua thiết bị lọc nước; chi lệ phí hộ chiếu, các phí, lệ phí khác được thanh toán theo thực chi.

12. Chi thuê phương tiện, đền bù thiệt hại về công trình, cây cối hoa màu

a) Mức chi dưới 100.000.000 đồng do Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh xem xét, quyết định;

b) Mức chi từ 100.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng do Ban Chỉ đạo 1237 cấp tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu xem xét, quyết định;

c) Mức chi từ 150.000.000 đồng trở lên do Ban Chỉ đạo 1237 cấp tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu; Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 (qua Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị - Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237).

Căn cứ kế hoạch đã được phê duyệt, các đơn vị xác lập hợp đồng thuê phương tiện, biên bản đền bù thiệt hại (có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã), phiếu thanh toán để làm chứng từ thanh, quyết toán.

13. Chi mua dụng cụ phục vụ đào bới (cuốc, xẻng, xà beng, dao, rựa và các vật dụng khác) mức 10.000.000 đồng/đội/năm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin