Có bắt buộc phải công chứng văn bản từ chối nhận di sản?

Ngày hỏi:07/10/2022

Từ chối nhận di sản có bắt buộc phải công chứng? Công chứng văn bản từ chối nhận di sản phải xuất trình những giấy tờ gì?

Chào anh/chị. Cha mẹ của tôi có để lại một số di sản cho anh em tôi, do điều kiện của tôi cũng tương đối khá hơn em tôi, nên tôi quyết định từ chối nhận di sản để em tôi hưởng hết, vậy tôi có phải công chứng văn bản từ chối nhận di sản không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Từ chối nhận di sản có bắt buộc phải công chứng?

Căn cứ Điều 620 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về từ chối nhận di sản như sau:

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Như vậy, theo quy định như trên, pháp luật không bắt buộc phải công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Cho nên anh không nhất thiết phải thực hiện việc này.

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản phải xuất trình những giấy tờ gì?

Căn cứ Điều 59 Luật Công chứng 2014 có quy định về công chứng văn bản từ chối nhận di sản như sau:

Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.

Theo đó, tùy vào từng trường hợp, khi công chứng văn bản từ chối nhận di sản, bạn sẽ phải xuất trình các giấy tờ khác nhau theo quy định như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.