Trong thời gian xác định tình trạng nghiện ma túy có được hỗ trợ tiền ăn ở đối với người lang thang không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người lang thang có được hỗ trợ tiền ăn ở trong thời gian xác định tình trạng nghiện ma túy không? Quy trình cai nghiện ma túy bao gồm những giai đoạn nào?

Chào ban biên tập, gần nhà em có một người ăn xin lang thang không có chỗ ở, hay ở ké hiên nhà người ta bị mấy thành phần rủ rê hút chích, bây giờ công an phường lên lập biên bản bắt đi xác định tình trạng nghiện ma túy ở bệnh viện thì cho em hỏi người đó đi xác định tình trạng như vậy có được hỗ trợ ăn ở, đi lại gì hay không? Nhờ ban biên tập giải đáp thắc mắc.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người lang thang có được hỗ trợ tiền ăn ở trong thời gian xác định tình trạng nghiện ma túy không?

Căn cứ Khoản 4 Điều 28 Luật Phòng, chống ma túy 2021 quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy như sau:

5. Người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy có quyền và trách nhiệm sau đây:

a) Được bảo đảm danh dự, nhân phẩm; hỗ trợ đi lại, ăn ở, điều trị hội chứng cai và các bệnh kèm theo trong thời gian xác định tình trạng nghiện ma túy;

b) Chấp hành, nội quy, quy chế của cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy; khai báo trung thực với nhân viên y tế về tiền sử sử dụng ma túy, các biểu hiện của việc sử dụng ma túy;

c) Người từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều này khi nhận được kết quả xác định là nghiện ma túy có trách nhiệm đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện theo quy định tại Điều 28 của Luật này hoặc đăng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong trường hợp nghiện các chất dạng thuốc phiện với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Như vậy, người ăn xin lang thang được đề nghị xét nghiệm tình trạng nghiện ma túy được hỗ trợ đi lại, ăn ở, điều trị hội chứng cai và các bệnh kèm theo trong thời gian xác định tình trạng nghiện ma túy.

Quy trình cai nghiện ma túy bao gồm những giai đoạn nào?

Theo Điều 29 Luật Phòng, chống ma túy 2021 quy định quy trình cai nghiện ma túy như sau:

1. Quy trình cai nghiện ma túy bao gồm các giai đoạn sau đây:

a) Tiếp nhận, phân loại;

b) Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác;

c) Giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách;

d) Lao động trị liệu, học nghề;

đ) Chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.

2. Việc cai nghiện ma túy bắt buộc phải bảo đảm đầy đủ các giai đoạn quy định tại khoản 1 Điều này; việc cai nghiện ma túy tự nguyện phải bảo đảm hoàn thành đủ 03 giai đoạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin