Kết nạp lại làm Đảng viên sau khi làm đơn xin ra khỏi Đảng có được không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Đã làm đơn xin ra khỏi Đảng có được kết nạp lại Đảng viên không? Kỷ luật cách chức đối với Đảng viên như thế nào?

Năm 2020, do gia đình gặp nhiều việc nên thời điểm đó tôi thấy không thể tiếp tục hoàn thành tốt trách nhiệm và nhiệm vụ của một Đảng viên nên tôi đã làm đơn xin ra khỏi Đảng và đã được chi bộ nơi tôi sinh hoạt Đảng đồng ý. Hiện nay khi thu xếp ổn thỏa mọi việc cùng với sự động viên của gia đình cùng các Đảng viên nơi tôi đang công tác, tôi có nguyện vọng xin được kết nạp Đảng lại có được duyệt không? Kỷ luật cách chức đối với Đảng viên như thế nào?

Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đã làm đơn xin ra khỏi Đảng có được kết nạp lại Đảng viên không?

Tại Điểm 3.5.1 Khoản 3.5 Điều 3 Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 về giới thiệu và kết nạp người vào Đảng, theo đó:

3.5. Về kết nạp lại người vào Đảng.

3.5.1. Người được xét kết nạp lại phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng theo quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng.

b) Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xoá án tích; đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thì thực hiện theo quy định của Ban Bí thư), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định.

c) Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng.

Như vậy, với trường hợp có lý do gia đình đặc biệt khó khăn phải xin ra khỏi Đảng thì bạn sẽ được xem xét, kết nạp lại vào Đảng.

Kỷ luật cách chức đối với Đảng viên như thế nào?

Theo Điều 14 Quy định 22-QĐ/TW năm 2021 về kỷ luật cách chức đối với đảng viên, cụ thể như sau:

1. Đảng viên giữ nhiều chức vụ (kể cả chức vụ đương nhiệm hoặc chức vụ ở các nhiệm kỳ trước đó) vi phạm kỷ luật phải cách chức thì tùy mức độ, tính chất vi phạm mà cách một, một số hay tất cả các chức vụ hoặc phải khai trừ thì tổ chức đảng quản lý đảng viên đó quyết định.

2. Đảng viên tham gia nhiều cấp ủy (trừ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương) vi phạm đến mức phải cách chức cấp ủy viên cao nhất hoặc khai trừ thì do ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp của cấp ủy cấp cao nhất mà đảng viên đó là thành viên quyết định. Nếu phải cách chức cấp ủy viên ở một cấp ủy cấp dưới thì do ban thường vụ cấp ủy quản lý đảng viên đó quyết định.

3. Đảng viên tham gia nhiều cấp ủy, giữ nhiều chức vụ, bị kỷ luật cách chức một chức vụ đương nhiệm hoặc chức vụ trước đó, thì cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền phải xem xét các chức vụ khác, có thể cách chức hoặc cho thôi giữ một, một số hoặc tất cả các chức vụ khác.

4. Việc kỷ luật đối với ủy viên ủy ban kiểm tra là cấp ủy viên tiến hành như đối với cấp ủy viên. Nếu ủy viên ủy ban kiểm tra không phải là cấp ủy viên thì việc kỷ luật khiển trách, cảnh cáo tiến hành như đối với cán bộ do cấp ủy cùng cấp quản lý; trường hợp kỷ luật cách chức, khai trừ do cấp ủy cùng cấp quyết định.

5. Cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức thì phải kỷ luật cách chức, không để thôi giữ chức, không chấp nhận cho rút khỏi cấp ủy.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin