Đảng viên được xin ra khỏi Đảng trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Khi nào Đảng viên được xin ra khỏi Đảng? Chương trình buổi lễ kết nạp Đảng viên gồm những nội dung nào?

Tôi hiện đang Đảng viên và là cán bộ văn thư tại Ủy ban nhân dân xã được 10 năm. Tuy nhiên, do mới sinh thêm em bé và chồng tôi phải chuyển công tác xa nhà nên toàn bộ việc nhà tôi phải cáng đáng. Vì thế, tôi không thể thu xếp được thời gian để tiếp tục sinh hoạt Đảng đều đặn được nữa thì tôi có được xin ra khỏi Đảng không? Chương trình buổi lễ kết nạp Đảng viên gồm những nội dung nào?

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khi nào Đảng viên được xin ra khỏi Đảng?

Theo Khoản 11.2 Điều 11 Hướng dẫn số 01-HD/TW năm 2021 về Đảng viên xin ra khỏi Đảng, cụ thể như sau:

11.2. Đảng viên xin ra khỏi Đảng

a) Đối tượng và thủ tục

- Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.

- Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ.

- Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xoá tên trong danh sách đảng viên.

- Đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên.

b) Đảng viên đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định cho ra khỏi Đảng, nếu có nhu cầu được cấp giấy xác nhận tuổi đảng thì cấp ủy có thẩm quyền xét, cấp “Giấy xác nhận tuổi đảng” cho những người đó.

Bên cạnh đó, Khoản 9 Điều 9 Quy định 22-QĐ/TW năm 2021 về nguyên tắc thi hành kỷ luật trong Đảng:

9. Đảng viên chính thức vi phạm nghiêm trọng đến mức phải khai trừ thì phải kỷ luật khai trừ, không áp dụng biện pháp xoá tên, không chấp nhận việc xin ra khỏi Đảng.

Theo đó, nếu bạn có lý do chính đáng, chưa vi phạm về tư cách thì Đảng viên sẽ được xem xét, quyết định cho ra khỏi Đảng theo quy định. Nếu có vi phạm thì phải xử lý kỷ luật Đảng sau đó mới xem xét cho ra khỏi Đảng.

Chương trình buổi lễ kết nạp Đảng viên gồm những nội dung nào?

Theo Điểm c Khoản 3.8 Điều 3 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về tổ chức lễ kết nạp đảng viên:

c) Chương trình buổi lễ kết nạp

- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền.

- Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.

- Đại diện chi ủy nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

- Đại diện cấp ủy cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).

- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin