Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi gia đình thuộc hộ cận nghèo hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Gia đình hộ cận nghèo có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Chào anh chị, cho em hỏi gia đình em thuộc hộ cận nghèo, có sổ do nhà nước cấp. Anh chị cho em hỏi trường hợp em có được nhà nước cho tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hay không? Vì hiện tại em phải đi làm để lo cho gia đình. Nhờ anh chị hỗ trợ giúp đỡ, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ giúp em.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Gia đình hộ cận nghèo có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, được bổ sung bởi Điểm c Khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 có quy định về các trường hợp được tạm hoãn tham gia nghĩa vụ quân sự như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

h) Dân quân thường trực.

Căn cứ theo quy định hiện hành, trường hợp gia đình bạn thuộc hộ cận nghèo thì không thuộc trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Chính vì vậy, trường hợp của bạn vẫn phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

Những trường hợp nào được miễn gọi nhập ngũ?

Tại Khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định về các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ như sau:

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Như vậy, nếu thuộc một trong các trường hợp trên thì sẽ được miễn gọi nhập ngũ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.