Có được xét tuyển công chức đối với trường hợp tốt nghiệp đại học xuất sắc không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Tốt nghiệp đại học xuất sắc có được xét tuyển công chức không? Phỏng vấn xét tuyển công chức vòng 2 bao nhiêu phút?

Chào anh/chị, em là sinh viên đại học chuyên ngành luật tốt nghiệp loại xuất sắc, ở tỉnh em có thông báo tuyển dụng công chức cả hai hình thức là thi tuyển và xét tuyển, vậy bằng tốt nghiệp xuất sắc của em có thuộc đối tượng được xét tuyển không? Xin nhờ anh/chị giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tốt nghiệp đại học xuất sắc có được xét tuyển công chức không?

Căn cứ Điều 10 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định đối tượng xét tuyển công chức như sau:

1. Việc tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định và được thực hiện riêng đối với từng nhóm đối tượng sau đây:

a) Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;

c) Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

2. Việc tuyển dụng đối với nhóm đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Như vậy, bạn là sinh viên đại học chuyên ngành luật tốt nghiệp xuất sắc thuộc đối tượng được tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển.

Phỏng vấn xét tuyển công chức vòng 2 bao nhiêu phút?

Theo Điều 11 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định nội dung, hình thức xét tuyển công chức như sau:

Xét tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2

a) Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

b) Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn);

c) Thang điểm: 100 điểm.

Theo đó, người xét tuyển công chức khi thực hiện phỏng vấn ở vòng 2 sẽ có thời gian phỏng vấn là 30 phút (có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.