Việc khiếu nại có được ủy quyền không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có được ủy quyền khiếu nại hay không? Người khiếu nại có các nghĩa vụ như thế nào?

Thưa luật sư, tôi có một vấn đề cần giải đáp như sau: Hôm qua, tôi có xây dựng nhà ở trên đất của tôi và có sổ đỏ pháp lý đầy đủ, nhưng bên xã đã cho người tháo dở phần tôi đang xây dang dở, nên tôi muốn khiếu nại tới họ và vì tôi là dân thường, không được học hành đầy đủ thì có thể ủy quyền cho luật sư họ hiểu về pháp lý thay tôi thực hiện không? Và xin hỏi người khiếu nại có các nghĩa vụ như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được ủy quyền khiếu nại hay không?

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật khiếu nại 2011 quy định về quyền và nghĩa vụ người khiếu nại như sau:

1. Người khiếu nại có các quyền sau đây:

a) Tự mình khiếu nại.

Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại;

Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại;

b) Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

c) Tham gia đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp tham gia đối thoại;

d) Được biết, đọc, sao chụp, sao chép, tài liệu, chứng cứ do người giải quyết khiếu nại thu thập để giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;

đ) Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để giao nộp cho người giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước;

Do đó, trường hợp của bạn có thể ủy quyền cho người khác, cụ thể là luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Người khiếu nại có các nghĩa vụ như thế nào?

Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Văn bản trên quy định:

2. Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:

a) Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;

b) Trình bày trung thực sự việc, đưa ra chứng cứ về tính đúng đắn, hợp lý của việc khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó;

c) Chấp hành quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại trong thời gian khiếu nại, trừ trường hợp quyết định, hành vi đó bị tạm đình chỉ thi hành theo quy định tại Điều 35 của Luật này;

d) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.