Có phải lắp camera giám sát ở bến tập kết cát, sỏi lòng sông không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Bến tập kết cát, sỏi lòng sông có phải lắp camera giám sát không? Vận chuyển cát, sỏi trên sông có phải mang theo hóa đơn chứng minh nguồn gốc không?

Chào ban biên tập, doanh nghiệp tôi đồng thời vừa là doanh nghiệp khai thác cát lòng sông và thu mua cát lòng sông. Chúng tôi có thuê một cái bên để tập kết cát ở đó sau khi khai thác và mua thì không biết theo quy định pháp luật có buộc phải lắp camera giám sát ở bến tập kết không? Khi chúng tôi vận chuyển cát trên sông bằng tàu bè thì có nhất thiết phải mang theo các giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc không? Xin nhờ giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Bến tập kết cát, sỏi lòng sông có phải lắp camera giám sát không?

Căn cứ Điều 10 Nghị định 23/2020/NĐ-CP quy định bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông như sau:

1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác hoặc kinh doanh cát, sỏi khi tập kết cát, sỏi lòng sông sau khai thác tại các bến, bãi phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Khu vực bến, bãi chứa cát, sỏi nằm trong phạm vi cảng đường thủy nội địa theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

b) Trường hợp bến, bãi trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hoặc liên quan đến đê điều phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật về thủy lợi, đê điều.

c) Phải lắp đặt bảng thông báo để công khai thông tin của bến bãi tập kết cát, sỏi với các nội dung: địa chỉ cung cấp cát, sỏi được tập kết tại bến bãi; lắp đặt trạm cân, camera để giám sát khối lượng cát, sỏi mua - bán tại bến bãi, diện tích bến bãi.

2. Trường hợp không sử dụng bến, bãi, tổ chức, cá nhân được phép khai thác cát, sỏi lòng sông phải ký hợp đồng vận chuyển với tổ chức, cá nhân có phương tiện vận chuyển đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 11 Nghị định này.

Như vậy, khi doanh nghiệp anh/chị thuê bến, bãi để tập kết cát thì phải lắp camera để giám sát khối lượng cát, sỏi mua - bán theo quy định pháp luật.

Vận chuyển cát, sỏi trên sông có phải mang theo hóa đơn chứng minh nguồn gốc không?

Theo Điều 12 Nghị định 23/2020/NĐ-CP quy định kinh doanh và sử dụng cát, sỏi lòng sông như sau:

1. Cát, sỏi lòng sông được tổ chức, cá nhân kinh doanh phải là cát, sỏi có nguồn gốc hợp pháp theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

2. Trong quá trình vận chuyển cát, sỏi trên sông, chủ phương tiện phải mang theo hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của cát, sỏi là hợp pháp; thông tin, dữ liệu, sổ sách, chứng từ về khối lượng cát, sỏi đang vận chuyển; bên bán phải xuất hóa đơn cho bên mua theo quy định của pháp luật.

3. Mọi hành vi buôn bán, kinh doanh cát, sỏi lòng sông không có nguồn gốc hợp pháp được xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan.

4. Không sử dụng cát, sỏi lòng sông có đủ chất lượng làm cát, sỏi xây dựng dùng cho mục đích san lấp, cải tạo mặt bằng.

5. Việc kinh doanh, tập kết và vận chuyển cát, sỏi lòng sông phải đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, nghiêm cấm sử dụng xe quá tải trọng đi trên đê.

Theo đó, doanh nghiệp anh/chị khi vận chuyển cát bằng tàu bè trên sông phải mang theo hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của cát, sỏi là hợp pháp; thông tin, dữ liệu, sổ sách, chứng từ về khối lượng cát, sỏi đang vận chuyển; bên bán phải xuất hóa đơn cho bên mua theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.