Kiểm định thiết bị X-Quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế có định mức lao động trực tiếp ra sao?

Ngày hỏi:07/10/2022

Định mức lao động trực tiếp của kiểm định thiết bị X-Quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế được quy định như nào? Kiểm định thiết bị X-Quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế có định mức thiết bị ra sao?

Xin hãy giải đáp vấn đề này theo quy định mới nhất của luật giúp tôi.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Định mức lao động trực tiếp của kiểm định thiết bị X-Quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế được quy định như nào?

Tại Tiểu mục 1 Mục II Phụ lục III.8 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 22/7/2022) định mức lao động trực tiếp của kiểm định thiết bị X-Quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế được quy định:

STT

Nội dung công việc

Nhân công

Số lượng người

Vị trí

Chức danh

Định mức (công)

1

Kiểm tra ngoại quan

02

Trưởng nhóm, thành viên

Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương

0,188

2

Kiểm tra điện áp đỉnh kVp

02

Trưởng nhóm, thành viên

Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương

0,25

3

Kiểm tra lọc chùm tia sơ cấp (đánh giá HVL)

02

Trưởng nhóm, thành viên

Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương

0,25

4

Kiểm tra khu trú chùm tia

02

Trưởng nhóm, thành viên

Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương

0,25

5

Kiểm tra kích thước tiêu điểm hiệu dụng của bóng X-quang

02

Trưởng nhóm, thành viên

Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương

0,25

6

Kiểm tra suất liều lối ra

02

Trưởng nhóm, thành viên

Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương

0,25

7

Kiểm tra suất liều lối vào bề mặt bộ ghi nhận hình ảnh

02

Trưởng nhóm, thành viên

Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương

0,25

8

Kiểm tra chất lượng hình ảnh

02

Trưởng nhóm, thành viên

Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương

0,25

9

Xử lý số liệu

02

Trưởng nhóm, thành viên

Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương

0,188

10

Báo cáo kết quả kiểm định

02

Trưởng nhóm, thành viên

Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương

0,125

*Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

Kiểm định thiết bị X-Quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế có định mức thiết bị ra sao?

Tại Tiểu mục 2 Mục II Phụ lục III.8 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 22/7/2022) kiểm định thiết bị X-Quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế có định mức thiết bị như sau:

STT

Loại thiết bị

Yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính

Định mức

1.

Thiết bị đo đa năng

Dải điện áp đo: 40kW÷120kV

Dải thời gian đo: 20ms÷1s

Dải liều đo:0,01÷2R

Ca

0,500

2.

Điều hòa nhiệt độ

Loại thông dụng

Ca

0,250

3.

Máy tính để bàn

Loại thông dụng

Ca

0,250

4.

Máy in laser

In đen trắng khổ A4

Ca

0,125

5.

Máy photocopy

Loại thông dụng

Ca

0,125

6.

Nhiệt kế

Loại thông dụng

Ca

0,250

7.

Ẩm kế

Loại thông dụng

Ca

0,250

8.

Áp kế

Loại thông dụng

Ca

0,250

9.

Thiết bị đo trực tiếp HVL hoặc các tấm lọc nhôm tinh khiết

Loại thông dụng

Ca

0,188

10.

Bộ vật tư kiểm tra chất lượng hình ảnh (độ méo vặn ảnh, độ phân giải tương phản cao, độ phân giải tương phản thấp, ngưỡng tương phản)

Loại thông dụng

Ca

0,188

11.

Các tấm hấp thụ tia X có bề dày tương đương 2 mm, 3 mm chì và 2 mm đồng

Loại thông dụng

Ca

0,100

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin