Phiếu kết toán thu ngân trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định mới như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Phiếu kết toán thu ngân trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định mới? Phiếu báo cáo số lượng, chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định mới? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Phiếu kết toán thu ngân trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định mới?

Căn cứ Phụ lục số 05 Ban hành kèm theo Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định phiếu kết toán thu ngân như sau:

PHỤ LỤC SỐ 05

PHIẾU KẾT TOÁN THU NGÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tên doanh nghiệp:

MST: Liên...

Ngày ... tháng ... năm ... Ký hiệu:

Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng:

Tên máy: Đơn vị tính:

Xuất đồng tiền quy ước

Nhập đồng tiền quy ước

Đối chiếu mức chênh lệch

Số thu

Số chi

Danh mục

Loại tiền

Nguyên tệ

Tỷ giá

Thành tiền

Danh mục

Loại tiền

Nguyên tệ

Tỷ giá

Thành tiền

Tổng

Mức chênh lệch

Giám đốc

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Kế toán

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Thủ quỹ

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Thu ngân

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Ghi chú: - Phiếu này được lập làm 3 liên tại quầy thu ngân;

- Loại tiền được ghi theo loại tiền thực thu;

- Tỷ giá được ghi theo tỷ giá chuyển đổi.

Phiếu báo cáo số lượng, chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định mới?

Theo Phụ lục số 06 Ban hành kèm theo Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định báo cáo số lượng, chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng như sau:

PHỤ LỤC SỐ 06

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CHỦNG LOẠI MÁY, LOẠI HÌNH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG
Kỳ báo cáo: Quý..../Năm
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tên doanh nghiệp:

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:

TT

Chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng

Số lượng máy đầu kỳ

Số lượng máy thay đổi trong kỳ

Số lượng máy cuối kỳ

Nhập mới

Tái xuất

Tiêu hủy

1

Máy giật xèng

2

Máy Roulette

3

Máy Baccarat điện tử

4

Máy Blackjack điện tử

5

Máy Sicbo hay Tài Sỉu

6

Máy Đua ngựa và máy đánh mạt chược

7

Máy chơi Poker

Tổng số

............, ngày ... tháng... năm....
Ký tên và đóng dấu
(Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp
hoặc người được ủy quyền)

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Kinh doanh trò chơi điện tử "