Huỷ bỏ hợp đồng đã công chứng có thuộc thẩm quyền của công chứng viên hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Công chứng viên có thẩm quyền huỷ bỏ hợp đồng đã công chứng được không? Công chứng viên có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu hay không?

Tôi đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông bà Tâm. Hợp đồng đã được công chứng. Chưa thực hiện việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất cho ông bà Tâm. Hiện nay, chúng tôi đều không muốn thực hiện việc chuyển nhượng này nữa. Vậy cho tôi hỏi, hợp đồng chuyển nhượng đất đã công chứng có được hủy bỏ không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công chứng viên có thẩm quyền huỷ bỏ hợp đồng đã công chứng được không?

Theo quy định tại Điều 51 Luật Công chứng 2014 quy định về công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch như sau:

1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.

Vì vậy, nếu bên ủy quyền không đồng ý hủy bỏ hợp đồng ủy quyền thì công chứng viên không thể công chứng hủy bỏ hợp đồng mà các bên đã giao kết nên các bạn có thể yêu cầu công chứng viên huỷ bỏ hợp đồng và có cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng.

Công chứng viên có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu hay không?

Căn cứ tại Điều 52 Luật Công chứng 2014 quy định về người có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu như sau:

Công chứng viên, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu khi có căn cứ cho rằng việc công chứng có vi phạm pháp luật.

Như vậy, công chứng viên có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.