Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có quyền hạn, trách nhiệm gì trong quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế?

Ngày hỏi:07/10/2022

Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội? Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế của Bộ Quốc phòng?

Tôi có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này, nhờ anh/chị tư vấn theo quy định mới.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Căn cứ Điều 60 Nghị định 35/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/07/2022) quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

1. Hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động quy định tại điểm c khoản 3 Điều 68 của Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Hướng dẫn Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 68 của Nghị định này.

Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế của Bộ Quốc phòng?

Căn cứ Điều 62 Nghị định này quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế của Bộ Quốc phòng như sau:

1. Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thực hiện kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội.

2. Phối hợp với Bộ Công an, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng trong triển khai thực hiện việc kiểm soát, kiểm tra nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, chứng nhận tạm trú và xử lý các vi phạm đối với người, phương tiện ra, vào, hoạt động tại khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu cảng biển thuộc khu kinh tế theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin