Phải đặt tiền trước khi tham gia đấu giá tài sản có đúng không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Tham gia đấu giá phải đặt tiền trước có đúng không? Đã nộp tiền nhưng không tham gia đấu giá có được trả lại tiền không?

Chào anh/chị. Tôi có đăng ký tham gia một buổi đấu giá, đơn vị tổ chức đấu giá yêu cầu tôi phải nộp trước một khoản tiền thì mới được tham gia đấu giá. Như vậy có đúng không? Nếu tôi nộp tiền nhưng không tham gia buổi đấu giá thì có được trả lại tiền không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tham gia đấu giá phải đặt tiền trước có đúng không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016 có quy định như sau:

1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Như vậy, theo quy định như trên, việc tổ chức đấu giá yêu cầu bạn phải đặt một khoản tiền trước khi tham gia đấu giá là đúng quy định của pháp luật.

Đã nộp tiền nhưng không tham gia đấu giá có được trả lại tiền không?

Căn cứ Khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016 có quy định những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật này;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật này;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật này.

Theo đó, nếu bạn đã nộp tiền trước khi tham gia đấu giá mà bạn lại không tham gia buổi đấu giá thì sẽ không được trả lại số tiền đã nộp trừ trường hợp bất khả kháng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.