Kinh phí mua sắm đồ dùng học tập cho người khuyết tật thuộc hộ nghèo đang học tại các cơ sở giáo dục có được hỗ trợ không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người khuyết tật thuộc hộ nghèo đang học tại các cơ sở giáo dục có được hỗ trợ kinh phí để mua sắm đồ dùng học tập không? Trình tự, thủ tục hồ sơ chi trả học bổng và hỗ trợ kinh phí mua sắm đồ dùng học tập như thế nào?

Gia đình tôi là hộ nghèo trong thôn, chị tôi khi sinh ra cũng không may bị khuyết tật nhưng chị tôi vẫn cố gắng đi học tại cơ sở giáo dục tại thôn thì khi đi học chi tôi có được hỗ trợ phần nào về kinh phí mua sắm đồ dùng học tập không? Nếu có thì trình tự, thủ tục như nào?

Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người khuyết tật thuộc hộ nghèo đang học tại các cơ sở giáo dục có được hỗ trợ kinh phí để mua sắm đồ dùng học tập không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định về chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập:

2. Người khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo đang học tại các cơ sở giáo dục được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập với mức 1.000.000 đồng/người/năm học.

Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Như vậy, chị bạn là người khuyết tật và là hộ nghèo đang theo học tại cơ sở giáo dục thì được hỗ trợ kinh phí mua sắm đồ dùng học tập.

Trình tự, thủ tục hồ sơ hỗ trợ kinh phí mua sắm đồ dùng học tập như thế nào?

Khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC về trình tự, thủ tục thủ tục hồ sơ hỗ trợ kinh phí mua sắm đồ dùng học tập như sau:

1. Đối với người khuyết tập học tại các cơ sở giáo dục công lập

a) Trình tự, thủ tục và hồ sơ:

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu năm học, người đứng đầu cơ sở giáo dục thông báo cho người khuyết tật học tại cơ sở giáo dục (hoặc cha mẹ, người giám hộ) về chính sách đối với người khuyết tật và nộp một bộ hồ sơ bao gồm:

- Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước (bản sao có công chứng);

- Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng).

Người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch này tổ chức quy trình kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách và dự toán kinh phí báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để cơ quan quản lý cấp trên thẩm định, phê duyệt, tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật đang học tại cơ sở giáo dục.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.