Cơ sở giáo dục đại học có được thành lập cơ quan báo chí không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Cơ sở giáo dục đại học có được thành lập cơ quan báo chí? Nguồn thu của cơ quan báo chí gồm những nguồn nào? Ai được thành lập cơ quan báo chí?

 
 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cơ sở giáo dục đại học có được thành lập cơ quan báo chí?

Hiện tôi đang là Hiệu trưởng trường Đại học, ngày trước tôi có học bên ngành báo chí. Tôi thắc mắc, ví dụ như cơ sở giáo dục đại học có thể được thành lập cơ quan báo chí hay không? Quy định tại văn bản nào?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 14 Luật Báo chí 2016 quy định về đối tượng được thành lập cơ quan báo chí gồm có:

Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ; bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên được thành lập tạp chí khoa học.

Theo Khoản 2 Điều 1 Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018 thì Cơ sở giáo dục đại học là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng.

Như vậy, cơ sở giáo dục đại học cũng có thể được thành lập cơ quan báo chí theo quy định nêu trên.

Nguồn thu của cơ quan báo chí gồm những nguồn nào?

Theo luật báo chí hiện hành có quy định về các nguồn thu của đơn vị mình, như vậy những nguồn nào được xem là nguồn thu của cơ quan báo chí?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Luật Báo chí 2016 quy định nguồn thu của cơ quan báo chí gồm:

+ Nguồn thu do cơ quan chủ quản báo chí cấp

+ Thu từ bán báo, bán quyền xem các sản phẩm báo chí, quảng cáo, trao đổi, mua bán bản quyền nội dung

+ Thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ của cơ quan báo chí, các đơn vị trực thuộc cơ quan báo chí

+ Nguồn thu từ tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Trên đây là các quy định về nguồn thu của cơ quan báo chí theo Luật Báo chí 2016.

Ai được thành lập cơ quan báo chí?

Tôi đang có thắc mắc và muốn nhờ mọi người giải đáp. Cụ thể, cho tôi hỏi: Ai được thành lập cơ quan báo chí? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 14 Luật Báo chí 2016 thì đối tượng được thành lập cơ quan báo chí bao gồm:

- Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được thành lập cơ quan báo chí.

- Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ; bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên được thành lập tạp chí khoa học.

Trên đây là nội dung trả lời về đối tượng được thành lập cơ quan báo chí. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Báo chí 2016.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.