Áp dụng hình thức kỷ luật nào đối với viên chức nghiện ma túy?

Ngày hỏi:07/10/2022

Viên chức nghiện ma túy bị kỷ luật như thế nào? Các trường hợp nào viên chức được miễn trách nhiệm kỷ luật?

Chào anh/chị, hiện tại tôi đang là viên chức nhà nước, tôi có lỡ bị nghiện ma túy, vậy tôi có bị xử lý kỷ luật hay không? Nếu có thì có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật nào ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Viên chức nghiện ma túy bị kỷ luật như thế nào?

Căn cứ Điều 19 Nghị định 112/2020/NĐ-CP hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với viên chức quản lý hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý mà tái phạm;

2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định này;

3. Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này;

4. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

5. Nghiện ma túy; đối với trường hợp này phải có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định như trên, viên chức nghiện ma túy có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì có thể bị ký luật với hình thức là buộc thôi việc.

Các trường hợp nào viên chức được miễn trách nhiệm kỷ luật?

Theo Điều 4 Nghị định các trường hợp nào viên chức được miễn trách nhiệm kỷ luật bao gồm:

1. Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi có hành vi vi phạm.

2. Phải chấp hành quyết định của cấp trên theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Cán bộ, công chức.

3. Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự khi thi hành công vụ.

4. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin