Công chứng viên có được thành lập văn phòng công chứng mới và bán lại văn phòng công chứng cũ hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Công chứng viên có được bán văn phòng công chứng cũ và thành lập văn phòng công chứng mới hay không? Thu hồi quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng trong những trường hợp nào?

Chào anh chị, cho em hỏi em đang là sinh viên, người nhà em có người đang làm công chứng viên. Vừa rồi người đó báo với em hiện tại văn phòng công chứng đang làm ăn thua lỗ nên muốn bán đi và thành lập văn phòng mới để làm ăn. Anh chị cho em hỏi trường hợp này pháp luật có cho phép hay không?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công chứng viên có được bán văn phòng công chứng cũ và thành lập văn phòng công chứng mới hay không?

Tại Điều 29 Luật Công chứng 2014 có quy định về chuyển nhượng văn phòng công chứng như sau:

1. Văn phòng công chứng được chuyển nhượng cho các công chứng viên khác đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này. Văn phòng công chứng chỉ được chuyển nhượng khi đã hoạt động công chứng được ít nhất là 02 năm.

Công chứng viên đã chuyển nhượng Văn phòng công chứng không được phép tham gia thành lập Văn phòng công chứng mới trong thời hạn 05 năm kể từ ngày chuyển nhượng.

Căn cứ theo quy định hiện hành, công chứng viên vẫn có thể thành lập văn phòng công chứng mới sau khi bán văn phòng công chứng cũ nếu sau thời hạn 05 năm sau này bán (chuyển nhượng) văn phòng cũ.

Thu hồi quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng trong những trường hợp nào?

Tại Khoản 1 Điều 30 Luật Công chứng 2014 có quy định về các trường hợp thu hồi quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng như sau:

1. Văn phòng công chứng bị thu hồi quyết định cho phép thành lập trong những trường hợp sau đây:

a) Văn phòng công chứng không thực hiện đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 23 của Luật này;

b) Hết thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động mà Văn phòng công chứng chưa bắt đầu hoạt động;

c) Văn phòng công chứng không hoạt động liên tục từ 03 tháng trở lên, trừ trường hợp toàn bộ các công chứng viên hợp danh bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng;

d) Văn phòng công chứng chỉ còn một công chứng viên hợp danh và không bổ sung được thành viên hợp danh mới trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày thiếu công chứng viên hợp danh;

đ) Toàn bộ công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng bị miễn nhiệm chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết;

e) Văn phòng công chứng không bảo đảm duy trì điều kiện hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.