Có bắt buộc cai nghiện thuốc lá không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Cai nghiện thuốc lá có phải là bắt buộc không? Thành lập cơ sở cai nghiện thuốc lá cần đảm bảo các điều kiện nào?

Chào anh/chị, chồng em năm nay 21 tuổi, bị nghiện thuốc lá tương đối nặng ạ, ngày nào cung phải hút khoản 02 bao thuốc lá , em muốn tìm hiểu là việc cai nghiện thuốc là có phải là hoạt động bắt buộc không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cai nghiện thuốc lá có phải là bắt buộc không?

Căn cứ Điều 17 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012 có quy định về cai nghiện thuốc lá như sau:

1. Việc cai nghiện thuốc lá được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được tổ chức các hoạt động hoặc thành lập các loại hình cơ sở để tư vấn, cai nghiện thuốc lá.

3. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc cai nghiện thuốc lá và cơ sở tư vấn, cai nghiện thuốc lá được hưởng mức thuế ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế.

4. Chính phủ quy định điều kiện thành lập và tổ chức hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy, theo quy định như trên, việc cai nghiện thuốc lá không phải là bắt buộc mà được thực hiện trên tinh thần tự nguyện.

Thành lập cơ sở cai nghiện thuốc lá cần đảm bảo các điều kiện nào?

Căn cứ Điều 4 Nghị định 77/2013/NĐ-CP điều kiện thành lập cơ sở cai nghiện thuốc lá như sau:

1. Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở của Nhà nước hoặc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở tư nhân.

2. Có đủ cơ sở vật chất để bảo đảm hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá:

a) Có tài liệu truyền thông về cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá bao gồm: Tủ sách, áp phích, tờ rơi, băng đĩa cung cấp thông tin về cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá;

b) Quản lý thông tin, dữ liệu về cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá trên máy tính;

c) Có phòng dành riêng cho hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá diện tích tối thiểu là 10m2; có đủ thiết bị bảo đảm hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá.

3. Có người trực tiếp thực hiện hoạt động cai nghiện thuốc lá và phải đáp ứng các Điều kiện sau đây:

a) Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

b) Thực hiện đúng quy trình cai nghiện thuốc lá.

4. Có người trực tiếp thực hiện hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá có kiến thức, hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, các bệnh có nguyên nhân từ thuốc lá và nội dung tư vấn cai nghiện thuốc lá quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Nghị định này.

Theo đó, để thành lập cơ sở cai nghiện thuốc lá thì cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.