Việc giảm giá của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử cho người nước ngoài theo quy định mới thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Việc giảm giá của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử cho người nước ngoài theo quy định mới thực hiện ra sao? Chi phí trong 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Việc giảm giá của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử cho người nước ngoài theo quy định mới thực hiện ra sao?

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định về việc giảm giá của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như sau:

2. Việc giảm giá của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 121/2021/NĐ-CP được thực hiện như sau:

a) Đối tượng được giảm giá là người chơi mua đồng tiền quy ước với giá trị tối thiểu là 50.000 đô la Mỹ (USD)/lần.

b) Doanh nghiệp được giảm trừ doanh thu tính thuế theo quy định pháp luật về thuế. Phương thức xác định thuế được giảm trừ thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

c) Doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý về chính sách giảm giá.

Chi phí trong

Theo Điều 8 Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định chi phí như sau:

1. Chi phí hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là toàn bộ chi phí phục vụ cho hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được xác định theo quy định của pháp luật. Trường hợp chi phí hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng gắn với hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện phân bổ chi phí theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa doanh thu từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng so với tổng doanh thu của doanh nghiệp.

2. Chi phí trả thưởng là số tiền thực tế doanh nghiệp trả cho người chơi trúng thưởng khi tham gia chơi các trò chơi trên máy trò chơi điện tử có thưởng theo quy định tại Thể lệ trò chơi và quy định của pháp luật về thuế.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Kinh doanh trò chơi điện tử "