Có giải thế công ty nếu công ty TNHH 2 thành viên chỉ còn 1 thành viên?

Ngày hỏi:07/10/2022

Công ty TNHH 2 thành viên chỉ còn 01 thành viên thì có bị giải thể không? Thứ tự thanh toán các khoản nợ khi doanh nghiệp giải thể?

Chào anh/chị, hiện em đang nghiêm cứu các quy định của Luật doanh nghiệp, em có một vấn đề cần nhờ anh/chị tư vấn đó là khi công ty TNHH 2 thành viên nhưng chỉ còn lại một hành viên thì có bị giải thể không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công ty TNHH 2 thành viên chỉ còn 01 thành viên thì có bị giải thể không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Như vậy, công ty TNHH hai thành viên khi chỉ còn một thành viên thì phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, nếu công ty này không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong thời gian 06 tháng thì mới bị giải thể.

Thứ tự thanh toán các khoản nợ khi doanh nghiệp giải thể?

Căn cứ Khoản 5 Điều 208 Luật này các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế;

c) Các khoản nợ khác;

Theo đó, khi giải thể doanh nghiệp các khoản nợ của doanh nghiệp sẽ được thanh toán theo thứ tự như quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.