Cấp lại thẻ căn cước công dân tới đâu?

Ngày hỏi:07/10/2022

Tới đâu để cấp lại thẻ căn cước công dân? Cấp lại thẻ căn cước công dân trong bao nhiêu ngày?

Anh/chị cho em hỏi, em mới bị mất thẻ căn cước công dân ạ, giờ em muốn cấp lại thẻ CCCD thì tới cơ quan nào để làm thủ tục cấp lại, cấp lại thẻ căn cước công dân mất bao lâu ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tới đâu để cấp lại thẻ căn cước công dân?

Căn cứ Điều 26 Luật Căn cước công dân 2014 công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

1. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;

2. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

3. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;

4. Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Như vậy, bạn có thể lựa chọn một trong số các cơ quan theo quy định như trên để tiến hành thủ tục cấp lại thẻ căn cước công dân.

Cấp lại thẻ căn cước công dân trong bao nhiêu ngày?

Căn cứ Điều 25 Luật này kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn sau đây:

1. Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại;

2. Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;

3. Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;

4. Theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Công an quy định rút ngắn thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Theo đó, thời gian cấp lại thẻ căn cước công dân là không quá 07 ngày đối với thành phố, thị xã; Không quá 20 ngày đối với khu vực là các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo; Không quá 15 ngày đối với khu vực khác.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.