Nguyên tắc hạch toán và quản lý doanh thu kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định mới ra sao?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nguyên tắc hạch toán và quản lý doanh thu kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước theo quy định mới? Doanh thu hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước theo quy định mới bao gồm gì? Tôi có nhu cầu muốn biết, xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nguyên tắc hạch toán và quản lý doanh thu kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước theo quy định mới?

Căn cứ Điều 6 Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định nguyên tắc hạch toán và quản lý doanh thu, chi phí như sau:

1. Doanh nghiệp có trách nhiệm hạch toán các khoản doanh thu, chi phí phù hợp với các chuẩn mực kế toán và hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải thực hiện hạch toán riêng các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và theo dõi riêng các khoản mục này trên hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính. Trường hợp không hạch toán riêng được doanh thu từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thì toàn bộ doanh thu này được tính là doanh thu từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và là doanh thu để tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Việc xác định doanh thu, chi phí, thu nhập khác và các nội dung liên quan đến thuế đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Doanh thu hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước theo quy định mới bao gồm gì?

Theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định doanh thu hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như sau:

1. Doanh thu hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng bao gồm:

a) Doanh thu trực tiếp từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là toàn bộ số tiền thu được do đổi đồng tiền quy ước cho người chơi và số tiền thu tại máy trò chơi điện tử có thưởng trừ đi số tiền đổi trả cho người chơi do người chơi trúng thưởng hoặc người chơi không sử dụng hết.

b) Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của chế độ kế toán hiện hành.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Kinh doanh trò chơi điện tử "