Gửi thông báo đồng tiền quy ước kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định mới?

Ngày hỏi:07/10/2022

Gửi thông báo đồng tiền quy ước trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định mới? Sổ theo dõi quản lý đồng tiền quy ước tại các máy trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài theo quy định mới gồm nội dung gì?

Tôi có nhu cầu tìm hiểu, xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Gửi thông báo đồng tiền quy ước trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định mới?

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định về quản lý đồng tiền quy ước như sau:

1. Tối thiểu 05 ngày làm việc trước khi đưa đồng tiền quy ước vào kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về hình thức, mẫu mã, số lượng, chủng loại đồng tiền quy ước với Sở Tài chính và cơ quan thuế trực tiếp quản lý tại địa phương để theo dõi, quản lý.

2. Doanh nghiệp được quyền tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước theo nhu cầu quản lý. Tối thiểu 05 ngày làm việc trước thời điểm tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản với Sở Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý tại địa phương để theo dõi, quản lý. Nội dung thông báo phải nêu rõ thời điểm tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước, lý do tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước, thời gian dự kiến tiếp tục sử dụng trở lại. Trường hợp có thay đổi về thời điểm tiếp tục sử dụng đồng tiền quy ước trở lại, doanh nghiệp phải thông báo lại bằng văn bản cho các cơ quan này.

Sổ theo dõi quản lý đồng tiền quy ước tại các máy trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài theo quy định mới gồm nội dung

Theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) có quy định như sau:

3. Doanh nghiệp phải mở Sổ theo dõi quản lý đồng tiền quy ước, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Hình thức đồng tiền quy ước;

b) Số lượng, chủng loại đồng tiền quy ước doanh nghiệp mua, tái xuất hoặc tiêu hủy, trong đó cụ thể theo từng mệnh giá và loại ngoại tệ, ngày mua, tái xuất hoặc tiêu hủy, tên nhà sản xuất, cung cấp (nếu có);

c) Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Kinh doanh trò chơi điện tử "