Hợp đồng đã ký trước đó đem công chứng có được không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Ký sẵn hợp đồng đem công chứng có được không? Có bắt buộc phải vừa ký vừa điểm chỉ vào hợp đồng công chứng?

Chào anh, chị. Tôi có giao kết hợp đồng mua bán với một người khác, chúng tôi đã ký hợp đồng trước đó sau khi ký xong thì đem tới công chứng, tuy nhiên công chứng viên không đồng ý, như vậy có đúng không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Ký sẵn hợp đồng đem công chứng có được không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 48 Luật Công chứng 2014 có quy định như sau:

Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên.

Trong trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp khác đã đăng ký chữ ký mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng thì người đó có thể ký trước vào hợp đồng; công chứng viên phải đối chiếu chữ ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trước khi thực hiện việc công chứng.

Như vậy, theo quy định như trên, bạn cần phải ký vào hợp đồng mua bán trước mặt công chứng viên. Cho nên việc bạn ký hợp đồng trước rồi đem công chứng là không đúng cho nên, công chứng viên không công chứng cho bạn là đúng quy định.

Có bắt buộc phải vừa ký vừa điểm chỉ vào hợp đồng công chứng?

Căn cứ Khoản 3 Điều 48 Luật này có quy định như sau:

Việc điểm chỉ cũng có thể thực hiện đồng thời với việc ký trong các trường hợp sau đây:

a) Công chứng di chúc;

b) Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng;

c) Công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng.

Theo đó, việc vừa ký vừa điểm chỉ vào hợp đồng công chứng là không bắt buộc, các bên có thể vừa ký, vừa điểm chỉ vào các văn bản theo quy định như như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.