Đại lý xổ số có thể được mở bởi người 18 tuổi không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người 18 tuổi có được mở đại lý xổ số không? Khi nào được hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn?

Em năm nay 18 tuổi, do là con duy nhất của gia đình, em muốn kinh doanh nên bố mẹ cho em 10 tỷ để tự kinh doanh và giờ em muốn kinh doanh xổ số được không? Khi nào được hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn? Mong anh chị tư vấn. Em cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người 18 tuổi có được mở đại lý xổ số không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Nghị định 30/2007/NĐ-CP được bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị định 78/2012/NĐ-CP và được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 4 Nghị định 151/2018/NĐ-CP về đại lý xổ số như sau:

2. Để làm đại lý xổ số, các tổ chức, cá nhân phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; nếu là tổ chức phải là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

b) Có hình thức bảo đảm thanh toán theo quy định tại Điều 13 Nghị định này để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

c) Cán bộ, nhân viên làm việc tại doanh nghiệp kinh doanh xổ số; vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi của Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban nghiệp vụ của doanh nghiệp kinh doanh xổ số không được làm đại lý xổ số.

Như vậy, theo quy định trên thì cá nhân từ đủ 18 tuổi nhưng ngoài ra còn phải đáp ứng các điều kiện khác như là công dân Việt Nam, có năng lực dân sự đầy đủ và không có quan hệ liên quan tới người của doanh nghiệp kinh doanh xổ số mới được mở đại lý xổ số.

Khi nào được hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn?

Tại khoản 6 Điều 29 Thông tư 36/2019/TT-BTC được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-BTC về hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán, cụ thể:

a) Công ty xổ số điện toán phải hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán cho tất cả người tham gia dự thưởng trong các trường hợp sau:

- Lịch quay số mở thưởng được thông báo là bị hủy bỏ do sự cố kỹ thuật hoặc trường hợp bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn nhưng chưa có lịch quay số mở thưởng tổ chức lại; hoặc có lịch quay số mở thưởng lại nhưng thời gian quay số mở thưởng chậm hơn 72 giờ so với lịch ban đầu;

- Kết quả quay số mở thưởng đã công bố bị hủy bỏ theo kết luận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bộ Tài chính, cơ quan công an, cơ quan thanh tra, kiểm tra).

b) Công ty xổ số điện toán phải quy định cụ thể thời hạn hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán tại Thể lệ tham gia dự thưởng nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng theo lịch ban đầu hoặc ngày công bố hủy bỏ kết quả quay số mở thưởng của cơ quan có thẩm quyền;

c) Vé xổ số tự chọn được đề nghị hoàn trả tiền mua vé phải đáp ứng đủ điều kiện như vé xổ số lĩnh thưởng quy định tại khoản 2 Điều này.

Theo đó, để được hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn thì phải đáp ứng được tất cả các điều kiện nêu trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.