Công chứng sai sót thì công chứng viên có phải bồi thường?

Ngày hỏi:07/10/2022

Công chứng viên gây thiệt hại do công chứng sai sót thì có phải bồi thường? Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên do ai mua?

Chào anh/chị, hiện em đang là sinh viên năm cuối, em dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đi học công chứng viên, em muốn tìm hiểu các vấn đề như trên, nhờ anh/chị tư vấn ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công chứng viên gây thiệt hại do công chứng sai sót thì có phải bồi thường?

Căn cứ Điều 38 Luật Công chứng 2014 có quy định về Bồi thường, bồi hoàn trong hoạt động công chứng như sau:

1. Tổ chức hành nghề công chứng phải bồi thường thiệt hại cho người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức khác do lỗi mà công chứng viên, nhân viên hoặc người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình gây ra trong quá trình công chứng.

2. Công chứng viên, nhân viên hoặc người phiên dịch là cộng tác viên gây thiệt hại phải hoàn trả lại một khoản tiền cho tổ chức hành nghề công chứng đã chi trả khoản tiền bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật; trường hợp không hoàn trả thì tổ chức hành nghề công chứng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Theo đó, công chứng viên tuy không phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra trong hoạt động công chứng, tuy nhiên công chứng viên sẽ phải bồi hoàn số tiền này cho tổ chức hành nghề công chứng.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên do ai mua?

Căn cứ Điều 37 Luật này có quy định về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên như sau:

1. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên là loại hình bảo hiểm bắt buộc. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên phải được duy trì trong suốt thời gian hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng.

2. Tổ chức hành nghề công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên hành nghề tại tổ chức mình.

Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày mua bảo hiểm hoặc kể từ ngày thay đổi, gia hạn hợp đồng bảo hiểm, tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm thông báo và gửi bản sao hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng thay đổi, gia hạn hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên cho Sở Tư pháp.

3. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên.

Như vậy, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên sẽ do tổ chức hành nghề công chứng mua.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.