Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ đa năng có định mức lao động trực tiếp như nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Định mức lao động trực tiếp của hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ đa năng ra sao? Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ đa năng có định mức thiết bị như nào?

Xin hãy giải đáp vấn đề này giúp tôi theo quy định mới nhất của luật ạ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Định mức lao động trực tiếp của hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ đa năng ra sao?

Tại Tiểu mục 1 Mục II Phụ lục III.1 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 22/7/2022) có quy định định mức lao động trực tiếp của hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ đa năng như sau:

STT

Nội dung công việc

Nhân công

Số lượng người

Vị trí

Chức danh

Định mức (công)

1

Chuẩn bị hiệu chuẩn

03

Trưởng nhóm, Thành viên

Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương

0,25

2

Tiến hành hiệu chuẩn

04

Trưởng nhóm, Thành viên

Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương

0,375

3

Xử lý số liệu và đánh giá kết quả

04

Trưởng nhóm, Thành viên

Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương

0,375

4

Báo cáo kết quả hiệu chuẩn

04

Trưởng nhóm, Thành viên

Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương

0,25

*Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

Hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ đa năng có định mức thiết bị như nào?

Theo Tiểu mục 2 Mục II Phụ lục III.1 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 22/7/2022) định mức thiết bị của hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ đa năng có quy định:

STT

Loại thiết bị1,2

Yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính

Định mức

1

Máy phát tia X

Loại thông dụng

Ca

0,375

2

Cầu cao áp chuẩn

Loại thông dụng

Ca

0,375

3

Điều hòa nhiệt độ

Loại thông dụng

Ca

1,250

4

Máy tính để bàn

Loại thông dụng

Ca

0,125

5

Máy in laser

In đen trắng khổ A4

Ca

0,125

6

Máy photocopy

Loại thông dụng

Ca

0,125

7

Máy hút ẩm

Loại thông dụng

Ca

0,375

8

Nhiệt kế

Loại thông dụng

Ca

1,250

9

Ẩm kế

Loại thông dụng

Ca

1,250

10

Áp kế

Loại thông dụng

Ca

1,250

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.