Có được xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch cho nhà nghỉ được không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nhà nghỉ có được xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hay không? Hồ sơ đăng ký công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch bao gồm gì?

Tôi đang kinh doanh nhà nghỉ, tôi mong muốn nhà nghỉ của mình có thể công nhận chuẩn 04 sao. Cho hỏi nhà nghỉ của tôi có được xếp hàng theo tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hay không? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nhà nghỉ có được xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hay không?

Căn cứ Điều 48 Luật Du lịch 2017 quy định về các loại cơ sở lưu trú du lịch như sau:

1. Khách sạn.

2. Biệt thự du lịch.

3. Căn hộ du lịch.

4. Tàu thủy lưu trú du lịch.

5. Nhà nghỉ du lịch.

6. Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

7. Bãi cắm trại du lịch.

8. Các cơ sở lưu trú du lịch khác.

Theo Khoản 2 Điều 50 Luật này quy định về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch như sau:

2. Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch được xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. Hạng cơ sở lưu trú du lịch bao gồm 01 sao, 02 sao, 03 sao, 04 sao và 05 sao.

Theo đó, theo quy định thì có nhiều loại hình cơ sở lưu trú du lịch tuy nhiên chỉ có khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch được xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. Như vậy, nhà nghỉ của bạn không được xếp hàng theo tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.

Hồ sơ đăng ký công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch bao gồm gì?

Căn cứ Khoản 4 Điều 50 Luật trên quy định về hồ sơ đăng ký công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch như sau:

4. Hồ sơ đăng ký công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch bao gồm:

a) Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

b) Bản tự đánh giá chất lượng của cơ sở lưu trú du lịch theo quy định trong tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch;

c) Danh sách người quản lý và nhân viên trong cơ sở lưu trú du lịch;

d) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và giấy chứng nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch của người quản lý, trưởng bộ phận trong cơ sở lưu trú du lịch.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.