Có phải thuê bảo vệ từ công ty dịch vụ khi kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Cơ sở hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có phải thuê bảo vệ không? Hành vi kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài không có bảo vệ của công ty dịch vụ bảo vệ bị xử lý như thế nào?

Tôi đang ở tỉnh giáp biên giới nên tôi dự tính cùng các người bạn mở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài. Cho tôi hỏi cơ sở của tôi có cần phải thuê bảo vệ từ công ty dịch vụ hay không? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cơ sở hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có phải thuê bảo vệ không?

Căn cứ Điều 33 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh casino và cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như sau:

Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh casino và cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có trách nhiệm:

...

5. Thông báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện khách hàng mang theo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vào khu vực kinh doanh.

6. Cơ sở hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và cơ sở kinh doanh casino phải có ít nhất 30% số lượng nhân viên bảo vệ là nhân viên của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Theo đó, cơ sở kinh doanh của bạn phải có ít nhất 30% số lượng nhân viên bảo vệ là nhân viên của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Hành vi kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài không có bảo vệ của công ty dịch vụ bảo vệ bị xử lý như thế nào?

Căn cứ Điểm s Khoản 3 Điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như sau:

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

s) Sử dụng không đủ hoặc không sử dụng nhân viên bảo vệ là nhân viên của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ trong hoạt động kinh doanh vũ trường hoặc trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino theo quy định của pháp luật;

Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền tối đa, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, hành vi kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài không có bảo vệ của công ty dịch vụ bảo vệ sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin