Công ty chứng khoán có được mở tài khoản chứng khoán tại chính công ty mình?

Ngày hỏi:07/10/2022

Công ty chứng khoán có được mở tài khoản chứng khoán tại chính công ty mình hay không? Không còn là thành viên của Sở Giao dịch, Công ty chứng khoán có được mở tài khoản chứng khoán tại một công ty khác?

Chào anh chị, em đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành luật, em có hứng thú khi tìm hiểu về thị trường chứng khoán. Em được biết một số công ty chứng khoán có nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, vậy những công ty này có được mở tài khoản tại chính công ty của mình hay không? 

Nhờ anh chị hỗ trợ giúp đỡ, em cảm ơn rất nhiều.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công ty chứng khoán có được mở tài khoản chứng khoán tại chính công ty mình hay không?

Tại Điểm a Khoản 6 Điều 6 Thông tư 120/2020/TT-BTC có quy định về nội dung tài khoản giao dịch chứng khoán như sau:

6. Công ty chứng khoán được mở tài khoản giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc sau:

a) Công ty chứng khoán có nghiệp vụ tự doanh và là thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chỉ được mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán tự doanh tại chính công ty, không được mở bất cứ tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác, ngoại trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này.

Căn cứ theo quy định hiện hành, công ty chứng khoán sẽ được mở tài khoản chứng khoán tại chính công ty của mình nếu có nghiệp vụ tự doanh và là thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Không còn là thành viên của Sở Giao dịch, Công ty chứng khoán có được mở tài khoản chứng khoán tại một công ty khác?

Tại Điểm b Khoản 6 Điều 6 Thông tư 120/2020/TT-BTC có quy định về nội dung tài khoản giao dịch chứng khoán như sau:

b) Trường hợp công ty chứng khoán đã hủy bỏ tư cách thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, công ty chứng khoán được mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại 01 công ty chứng khoán khác là thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam để xử lý số chứng khoán còn lại trên tài khoản tự doanh.

Theo đó, trường hợp công ty chứng khoán không còn là thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán thì có thể mở tài khoản chứng khoán tại 01 công ty khác là thành viên của Sở giao dịch để xử lý số chứng khoán còn lại trên tài khoản tự doanh.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin