Có được bảo hiểm số tiền khi gửi tiết kiệm kỳ hạn 03 tháng ở ngân hàng hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn 03 tháng ở ngân hàng thì có được bảo hiểm số tiền đã gửi? Người gửi tiền có phải đóng bảo hiểm tiền gửi hay không?

Chào anh chị, cho tôi hỏi tôi có tiết kiệm được một số tiền nho nhỏ, mong muốn gửi vào ngân hàng để kiếm chút lãi sống qua ngày. Tôi có gửi vào ngân hàng với kỳ hạn 03 tháng. Anh chị cho tôi hỏi nếu ngân hàng xảy ra rủi ro ảnh hưởng đến số tiền tôi gửi tiết kiệm thì số tiền đó có được bảo hiểm hay không?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn 03 tháng ở ngân hàng thì có được bảo hiểm số tiền đã gửi?

Tại Điều 18 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 có quy định về tiền gửi được bảo hiểm như sau:

Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, trừ các loại tiền gửi quy định tại Điều 19 của Luật này.

Căn cứ theo quy định hiện hành, trong trường hợp bạn gửi tiết kiệm với kỳ hạn 03 tháng ở ngân hàng thì số tiền của bạn sẽ được bảo hiểm.

Người gửi tiền có phải đóng bảo hiểm tiền gửi hay không?

Điều 11 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 có quy định về quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi như sau:

1. Được bảo hiểm số tiền gửi của mình tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật này.

2. Được nhận tiền bảo hiểm đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Luật này.

3. Yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, chế độ về bảo hiểm tiền gửi.

4. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

5. Có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin về tiền gửi theo yêu cầu của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi khi thực hiện thủ tục trả tiền bảo hiểm.

Tại Điều 12 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 có quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như sau:

1. Nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

2. Được cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

3. Nộp phí bảo hiểm tiền gửi đầy đủ và đúng thời hạn.

4. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.

5. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

6. Cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Theo đó, người gửi tiền không có nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (ví dụ: ngân hàng thương mại có tham gia bảo hiểm,...) sẽ đóng bảo hiểm tiền gửi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.