Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi bán chứng khoán lỗ?

Ngày hỏi:07/10/2022

Bán chứng khoán lỗ có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Đóng thuế thu nhập cá nhân bằng cỗ phiếu được hay không?

Chào anh chị, cho em hỏi vừa rồi em có cắt lỗ một mã chứng khoán mà em mua từ 6 tháng trước. Anh chị cho em hỏi nếu em bán chứng khoán lỗ thì em có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Bán chứng khoán lỗ có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 có quy định về thu nhập chịu thuế như sau:

3. Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm:

a) Tiền lãi cho vay;

b) Lợi tức cổ phần;

c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Căn cứ theo quy định hiện hành, trong trường hợp bạn chuyển nhượng chứng khoán thì bạn phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Không phân biệt bạn bán lỗ hoặc lãi.

Đóng thuế thu nhập cá nhân bằng cỗ phiếu được hay không?

Tại Điều 6 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 có quy định về quy đổi thu nhập chịu thuế ra Đồng Việt Nam như sau:

1.Thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh thu nhập.

2.Thu nhập chịu thuế nhận được không bằng tiền phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo giá thị trường của sản phẩm, dịch vụ đó hoặc sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh thu nhập.

Theo đó, trường hợp thu nhập chịu thuế nhận được không bằng tiền phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam. Chính vì vậy không được đóng thuế thu nhập cá nhân bằng cỗ phiếu mà phải được quy đổi ra bằng tiền Việt Nam.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin