Người nước ngoài có phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi đang làm việc ở Việt Nam?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người nước ngoài có phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi đang làm việc ở Việt Nam hay không? Có bắt buộc người nước ngoài đóng thuế thu nhập cá nhân bằng tiền Việt Nam?

Chào anh chị, tôi đang làm việc tại một phòng nhân sự của một công ty tư nhân, công ty của tôi có tuyển người lao động nước ngoài để làm việc. Anh chị cho tôi hỏi nếu người lao động nước ngoài có thu nhập đạt mức quy định của nhà nước về đóng thuế thu nhập cá nhân thì có phải đóng thuế cho nhà nước hay không?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người nước ngoài có phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi đang làm việc ở Việt Nam hay không?

Tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 có quy định về đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

Căn cứ theo quy định hiện hành, nếu người nước ngoài đáp ứng được các điều kiện tại Khoản 2 Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân và có thu nhập chịu thuế theo quy định thì vẫn phải đóng thuế tại Việt Nam.

Có bắt buộc người nước ngoài đóng thuế thu nhập cá nhân bằng tiền Việt Nam?

Tại Điều 6 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 có quy định về quy đổi thu nhập chịu thuế ra Đồng Việt Nam như sau:

1.Thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh thu nhập.

2.Thu nhập chịu thuế nhận được không bằng tiền phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo giá thị trường của sản phẩm, dịch vụ đó hoặc sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh thu nhập.

Theo đó, khi người nước ngoài đóng thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam thì phải được quy đổi ra tiền Việt Nam.

Trân trong!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin