Trong vòng bao nhiêu ngày phải góp vốn đủ cho công ty?

Ngày hỏi:07/10/2022

Phải góp vốn đủ cho công ty trong vòng bao nhiêu ngày? Quá thời hạn góp vốn mà vẫn chưa góp vốn thì như thế nào?

Chào Luật sư, tôi có vấn đề này cần được giải đáp. Tôi đang có ý định góp vốn mở một công ty TNHH với bạn tôi. Tài sản góp vốn của tôi là tiền mặt bình thường thôi. Công ty của chúng tôi đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 29/6 nhưng mà đến giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị đủ số tiền để góp vào. Luật sư có thể giải đáp giúp tôi là trong vòng bao nhiêu ngày tôi phải góp vốn đủ cho công ty được không ạ? Rất mong được Luật sư giải đáp, tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Phải góp vốn đủ cho công ty trong vòng bao nhiêu ngày?

Tại Khoản 2 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định góp vốn thành lập công ty như sau:

2. Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

Như vậy, theo quy định trên thì trong vòng 90 ngày bạn phải chuẩn bị đủ số tiền để góp vốn vào cho công ty.

Quá thời hạn góp vốn mà vẫn chưa góp vốn thì như thế nào?

Theo Khoản 3 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì được xử lý như sau:

a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

b) Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

Do đó, quá thời hạn góp vốn mà vẫn chưa góp vốn thì sẽ không còn là thành viên của công ty nữa và phần vốn góp chưa góp sẽ được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin