Ngân sách bảo đảm cải tạo, đầu tư xây dựng cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Ngân sách bảo đảm cải tạo, đầu tư xây dựng cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh như thế nào? Quản lý, sử dụng cơ sở huấn luyện  cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Ngân sách bảo đảm cải tạo, đầu tư xây dựng cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh như thế nào?

Căn cứ Điều 10

1. Ngân sách địa phương bảo đảm nguồn kinh phí cải tạo, đầu tư xây dựng thao trường, bãi tập, doanh trại và các công trình phụ trợ phục vụ huấn luyện đơn vị dự bị động viên.

2. Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu theo khả năng cân đối cho các địa phương nhận bổ sung từ ngân sách trung ương.

Quản lý, sử dụng cơ sở huấn luyện

Căn cứ Điều 11

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự cấp tỉnh chỉ huy, quản lý, điều hành cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.

2. Cơ quan quân sự cấp tỉnh trực tiếp quản lý, chỉ huy và điều hành cơ sở huấn luyện dự bị động viên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

3. Bảo đảm phát huy chức năng, nhiệm vụ của cơ sở huấn luyện dự bị động viên quy định tại Điều 5 Nghị định này.

cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh thế nào?

Căn cứ Điều 12

1. Chỉ đạo các quân khu, cơ quan quân sự cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban, ngành của địa phương tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc cải tạo, đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng cơ sở huấn luyện dự bị động viên.

2. Cho ý kiến về cải tạo, nâng cấp cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này.

3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và quản lý, sử dụng cơ sở huấn luyện dự bị động viên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin