Có phải thuê bảo vệ khi kinh doanh casino không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Cơ sở kinh doanh casino có phải thuê bảo vệ từ cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không? Mức xử phạt đối với cơ sở kinh doanh casino không đảm bảo số lượng bảo vệ thuê từ cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ như thế nào?

Tôi đang dự tính mở kinh doanh casino với bạn nhưng còn một vài vướng mắc. Cho tôi hỏi cơ sở kinh doanh casino có phải thuê bảo vệ hay không? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Cơ sở kinh doanh casino có phải thuê bảo vệ từ cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không?

Căn cứ Điều 33 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh casino và cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như sau:

Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh casino và cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có trách nhiệm:

1. Ban hành nội quy (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài) quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy, nổ, niêm yết tại cửa ra vào khu vực kinh doanh.

2. Kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách, ghi đầy đủ thông tin vào sổ quản lý và lưu bản sao giấy tờ tùy thân của khách tham gia dịch vụ này.

3. Thống kê số lượng, chủng loại máy trò chơi điện tử có thưởng của cơ sở kinh doanh cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền, kèm theo bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của các máy đó.

4. Không để những người không thuộc đối tượng được phép vào chơi trò chơi điện tử có thưởng và casino tại cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh casino.

5. Thông báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện khách hàng mang theo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vào khu vực kinh doanh.

6. Cơ sở hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và cơ sở kinh doanh casino phải có ít nhất 30% số lượng nhân viên bảo vệ là nhân viên của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Như vậy, nếu bạn kinh doanh cơ sở casino thì bạn cần đảm bảo có ít nhất 30% số lượng nhân viên bảo vệ là nhân viên của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Mức xử phạt đối với cơ sở kinh doanh casino không đảm bảo số lượng bảo vệ thuê từ cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ như thế nào?

Theo Điểm s Khoản 3, Điểm d Khoản 6 Điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như sau:

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

s) Sử dụng không đủ hoặc không sử dụng nhân viên bảo vệ là nhân viên của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ trong hoạt động kinh doanh vũ trường hoặc trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino theo quy định của pháp luật;

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

đ) Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này.

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền tối đa, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Theo đó, mức phạt đối với cá nhân kinh doanh casino sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng không đủ hoặc không sử dụng nhân viên bảo vệ là nhân viên của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ trong cơ sở kinh doanh casino, còn với tổ chức, mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.