Đo liều chiếu xạ cá nhân có định mức lao động trực tiếp ra sao?

Ngày hỏi:07/10/2022

Lao động trực tiếp trong đo liều chiếu xạ cá nhân có định mức như nào? Định mức thiết bị trong đo liều chiếu xạ cá nhân ra sao? Xin hãy giải đáp vấn đề này giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Lao động trực tiếp trong đo liều chiếu xạ cá nhân có định mức như nào?

Tại Tiểu mục 1 Mục II Phụ lục II.1 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 22/7/2022) có quy định định mức lao động trực tiếp trong đo liều chiếu xạ cá nhân như sau:

STT

Nội dung công việc

Nhân công

Số lượng người

Vị trí

Chức danh

Định mức (công)

1

Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

01

Thành viên

Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương

0,031

2

Tiếp nhận, bảo quản, bàn giao liều kế

01

Thành viên

Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương

0,031

3

Đo và đánh giá liều cá nhân

02

Trưởng nhóm, Thành viên

Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương

0,125

4

Trả liều kế cá nhân và kết quả đánh giá liều cho khách hàng

01

Thành viên

Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương

0,031

*Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

Định mức thiết bị trong đo liều chiếu xạ cá nhân ra sao?

Theo Tiểu mục 2 Mục II Phụ lục II.1 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 22/7/2022) định mức thiết bị trong đo liều chiếu xạ cá nhân có quy định:

STT

Loại thiết bị

Yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính

Định mức

1

Máy đo liều kế cá nhân

Loại thông dụng

Ca

0,031

2

Điều hòa nhiệt độ

Loại thông dụng

Ca

0,125

3

Máy tính để bàn

Loại thông dụng

Ca

0,125

4

Máy in laser

In đen trắng khổ A4

Ca

0,031

5

Máy photocopy

Loại thông dụng

Ca

0,031

6

Máy hút ẩm

Loại thông dụng

Ca

0,125

7

Nhiệt kế

Loại thông dụng

Ca

1,000

8

Ẩm kế

Loại thông dụng

Ca

1,000

9

Áp kế

Loại thông dụng

Ca

1,000

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.