Nam nữ đều 18 tuổi có được kết hôn với nhau hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nam nữ đều 18 tuổi có được kết hôn với nhau?

Chào anh chị, cho em hỏi em và bạn trai em đều 18 tuổi, bọn em quen nhau hơn 3 năm và đang dự định sẽ kết hôn với nhau. Anh chị cho em hỏi em có được kết hôn hay không?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nam nữ đều 18 tuổi có được kết hôn với nhau?

Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về điều kiện kết hôn như sau:

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Căn cứ theo quy định hiện hành, trường hợp cả nam và nữ đều 18 tuổi thì chưa đủ điều kiện để đăng ký kết hôn.

Có được đăng ký kết hôn ở nơi tạm trú hay không?

Điều 17 Luật Hộ tịch 2014 có quy định về nơi đăng ký kết hôn như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

2. Giấy chứng nhận kết hôn phải có các thông tin sau đây:

a) Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ;

b) Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn;

c) Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Tại Điều 11 Luât Cư trú 2020 có quy định như sau:

1. Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú.

2. Trường hợp không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú của công dân là nơi ở hiện tại được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này.

Theo đó, nơi cư trú của công dân sẽ bao gồm nơi tạm trú, chính vì vậy, vợ chồng có thể đăng ký kết hôn ở nơi tạm trú.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.