Có phải đnăg ký hộ kinh doanh khi nguồn vốn nhỏ hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nguồn vốn nhỏ có phải đăng ký hộ kinh doanh hay không? Thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh có được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân hay không?

Tôi hiện tại đang kinh doanh tại hộ gia đình với hình thức mô hình nhỏ, ít vốn. Vậy cho tôi xin hỏi tôi có cần đăng ký kinh doanh không? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nguồn vốn nhỏ có phải đăng ký hộ kinh doanh hay không?

Căn cứ Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hộ kinh doanh như sau:

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Theo đó, việc đăng hộ kinh doanh ký hay không không phụ thuộc vào quy mô mà phụ thuộc ngành nghề kinh doanh và thu nhập từ việc kinh doanh này. Hộ gia đình của bạn không phải đăng ký hộ kinh doanh nếu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh có được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân hay không?

Căn cứ Khoản 3 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh như sau:

3. Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Như vậy, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.