Được đăng ký hộ kinh doanh khi 17 tuổi hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

17 tuổi được đăng ký hộ kinh doanh chưa? Thành viên hợp danh có thể đồng thời là thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh được không?

Năm này em 17 tuổi, hiện đang sống chung với chú, chú em là thành viên hợp danh của một công ty hợp danh. Em mong muốn khởi nghiệp với nguồn vốn từ bố mẹ đã qua đời của em. Qua quá trình tìm hiểu thì em được biết ngành nghề của em muốn kinh doanh là có điều kiện và em muốn thành lập theo dạng hộ kinh doanh. Cho em hỏi em có đủ điều kiện để thành lập hộ kinh doanh hay không ạ? Nếu không được thì em có thể nhờ chú em được không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

17 tuổi được đăng ký hộ kinh doanh chưa?

Căn cứ Khoản 1 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh như sau:

1. Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Theo Khoản 1 Điều 20 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người thành niên như sau:

1. Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên.

Theo đó, bạn mới 17 tuổi chưa là thành niên nên bạn không đủ điều kiện thành lập hộ kinh doanh.

Thành viên hợp danh có thể đồng thời là thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh được không?

Căn cứ Khoản 3 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

3. Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Như vậy, chú bạn có thể thành lập hộ kinh doanh nếu được các thành viên còn lại của công ty hợp danh đồng ý cho chú bạn thành lập hộ kinh doanh.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.