Trả trọ về quê thì có bị xóa đăng ký tạm trú hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trả trọ về quê thì có bị xóa đăng ký tạm trú hay không? Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm những loại giấy tờ nào?

Chào anh chị, cho em hỏi vấn đề như sau, em đang có ý định sẽ trả nhà trọ để về quê. Anh chị cho em hỏi em có cần xóa đăng ký tạm trú ở thành phố trước khi về quê hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trả trọ về quê thì có bị xóa đăng ký tạm trú?

Tại Khoản 1 Điều 29 Luật Cư trú 2020 có quy định về các trường hợp xóa đăng ký tạm trú như sau:

1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký tạm trú:

a) Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

b) Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký tạm trú quy định tại Điều 35 của Luật này;

c) Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

d) Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

đ) Đã được đăng ký thường trú tại chính nơi tạm trú;

e) Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

g) Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý cho tiếp tục sinh sống tại chỗ ở đó;

h) Người đăng ký tạm trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định hiện hành, trường hợp bạn đã trả nhà trọ và về quê thì bạn thuộc trường hợp bị xóa đăng ký tạm trú.

Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm những loại giấy tờ nào?

Khoản 1 Điều 28 Luật Cư trú 2020 có quy định về hồ sơ đăng ký tạm trú như sau:

1. Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:

a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú; đối với người đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

Theo đó, khi tiến hành đăng ký tạm trú thì cần chuẩn bị các loại giấy tờ được liệt kê như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.