Nhà người yêu ở chung xã thì có phải đăng ký tạm trú khi ở lại nhà người yêu hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nhà người yêu ở chung xã thì có phải đăng ký tạm trú khi ở lại nhà người yêu? Vắng mặt ở nơi tạm trú bao lâu thì sẽ bị xóa đăng ký tạm trú?

Chào anh chị, cho em hỏi em và bạn trai có quen nhau một thời gian và có ý định sẽ sống ở nhà bạn trai. Anh chị cho em hỏi em dự định sẽ tạm trú ở nhà bạn trai một thời gian thì em có cần đăng ký tạm trú khi cả hai ở cùng 1 xã hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nhà người yêu ở chung xã thì có phải đăng ký tạm trú khi ở lại nhà người yêu?

Tại Điều 27 Luật Cư trú 2020 có quy định về điều kiện đăng ký tạm trú như sau:

1. Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

2. Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần

3. Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật này.

Căn cứ theo quy định hiện hành, trong trường hợp nhà người yêu ở chung xã thì bạn không cần phải tiến hành đăng ký tạm trú.

Vắng mặt ở nơi tạm trú bao lâu thì sẽ bị xóa đăng ký tạm trú?

Điều 29 Luật Cư trú 2020 có quy định về xóa đăng ký tạm trú như sau:

1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký tạm trú:

a) Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

b) Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký tạm trú quy định tại Điều 35 của Luật này;

c) Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

d) Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

đ) Đã được đăng ký thường trú tại chính nơi tạm trú;

e) Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

g) Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý cho tiếp tục sinh sống tại chỗ ở đó;

h) Người đăng ký tạm trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trong trường hợp vắng mặt ở nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên thì sẽ bị xóa đăng ký tạm trú.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.