Hợp đồng mua bán đất giữa hai cá nhân có cần công chứng?

Ngày hỏi:28/06/2022

Hợp đồng mua bán đất giữa hai cá nhân có cần công chứng hay không? Các bên có được thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực hợp đồng mua bán đất hay không?

Chào anh chị, tôi đang có nhu cầu đầu tư đất với quy mô nhỏ lẻ, không thường xuyên vì đây là công việc phụ của tôi. Anh chị cho tôi hỏi nếu tôi mua đất của một người khác thì hợp đồng mua bán giữa tôi và họ có cần phải công chứng hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ giúp đỡ.

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hợp đồng mua bán đất giữa hai cá nhân có cần công chứng hay không?

Tại Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản như sau:

1. Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản:

a) Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng;

b) Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng;

c) Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng;

d) Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

đ) Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

2. Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này thì phải công chứng hoặc chứng thực.

...

Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định như sau:

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định hiện hành, hợp đồng mua đất giữa hai cá nhân phải tiến hành công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Các bên có được thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực hợp đồng mua bán đất hay không?

Khoản 3 Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng lao động như sau:

3. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, không có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng.

Theo đó, hai bên giao kết hợp đồng mua bán đất được quyền thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.