Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam có được hoạt động lưu ký chứng khoán hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có được hoạt động lưu ký chứng khoán? Hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán?

Chào anh/chị tôi đang tìm hiểu các quy định về lưu ký chứng khoán để phục vụ mục đích công việc, tôi có thắc mắc là ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam có được hoạt động lưu ký chứng khoán hay không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có được hoạt động lưu ký chứng khoán?

Căn cứ Điều 57 Luật Chứng khoán 2019 có quy định về điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán như sau:

1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam, trong đó có hoạt động lưu ký chứng khoán;

b) Đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật về ngân hàng, hoạt động kinh doanh có lãi trong năm gần nhất;

c) Có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động lưu ký, thanh toán giao dịch chứng khoán.

2. Công ty chứng khoán được đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

Theo đó, chi nhanh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động lưu ký chứng khoán tại Việt Nam nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện kể trên.

Hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán?

Theo Điều 58 Luật này quy định về hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán như sau:

1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán;

b) Giấy phép thành lập và hoạt động;

c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện hoạt động lưu ký, thanh toán giao dịch chứng khoán;

d) Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật về ngân hàng;

đ) Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán.

2. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho công ty chứng khoán bao gồm các tài liệu quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin