Trên bằng tốt nghiệp đại học ngành dược ghi chức danh như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Chức danh ghi trên bằng tốt nghiệp đại học ngành dược là gì? Trường đại học có được là cơ sở tổ chức thi xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược hay không?

Em đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành dược, em có một vài thắc mắc về bằng tốt nghiệp đại học của em. Cho em hỏi chức danh chuyên ngành của em sẽ được ghi như thế nào? Và cho em hỏi là trường đại học có thể là cơ sở tổ chức thi xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược hay không? Vì tương lai em muốn thi chứng chỉ hành nghề. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chức danh ghi trên bằng tốt nghiệp đại học ngành dược là gì?

Căn cứ Điều 17 Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định về các văn bằng chuyên môn và chức danh nghề nghiệp được cấp Chứng chỉ hành nghề dược như sau:

1. Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược là bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành dược do các cơ sở giáo dục trong nước cấp có ghi chức danh “Dược sĩ”, “Dược sĩ đại học” hoặc “Dược sĩ cao cấp”.

2. Bằng tốt nghiệp đại học ngành y đa khoa là bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành y đa khoa do các cơ sở giáo dục trong nước cấp có ghi chức danh “Bác sĩ” hoặc “Bác sĩ đa khoa”.

3. Bằng tốt nghiệp đại học ngành y học cổ truyền hoặc đại học ngành dược cổ truyền là bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành y học cổ truyền hoặc dược cổ truyền do các cơ sở giáo dục trong nước cấp.

4. Bằng tốt nghiệp đại học ngành sinh học là bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành sinh học do các cơ sở giáo dục trong nước cấp.

5. Bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học là bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành hóa học do các cơ sở giáo dục trong nước cấp.

...

Như vậy, bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành dược có ghi chức danh “Dược sĩ”, “Dược sĩ đại học” hoặc “Dược sĩ cao cấp” sẽ tuỳ vào trường đại học của bạn cấp bằng tốt nghiệp đại học.

Trường đại học có được là cơ sở tổ chức thi xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược hay không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Nghị định trên quy định về yêu cầu đối với cơ sở tổ chức thi xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược như sau:

1. Phải là một trong các cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành dược, chuyên ngành y dược cổ truyền.

2. Có đề án tổ chức thi xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo Mẫu số 15 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Theo đó, cơ sở tổ chức thi xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải là một trong các cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành dược, chuyên ngành y dược cổ truyền. Bạn có thể liên hệ với các cơ sở này để biết thêm thông tin về việc thi chứng chỉ hành nghề.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.