Người phụ trách khảo nghiệm giống cây trồng bắt buộc phải có trình độ đại học không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Người phụ trách khảo nghiệm giống cây trồng có bắt buộc phải có trình độ đại học không? Những trường hợp nào bị hủy bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng?

Chào ban biên tập, công ty tôi muốn xin cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng, chúng tôi đã có người, cơ sở, các thiết bị đầy đủ nhưng khi nộp hồ sơ thì cơ quan thông báo là không đủ điều kiện do người phụ trách khảo nghiệm chỉ có trình độ cao đẳng thì như vậy có đúng không? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Người phụ trách khảo nghiệm giống cây trồng có bắt buộc phải có trình độ đại học không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Luật Trồng trọt 2018 quy định về điều kiện cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng như sau:

1. Điều kiện cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng bao gồm:

a) Người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về cây trồng, bảo vệ thực vật, sinh học;

b) Có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phù hợp để thực hiện khảo nghiệm theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng đối với loài cây trồng được khảo nghiệm.

Như vậy, người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm giống cây trồng có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành quy định ở trên. Vì người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm của công ty anh/chị chỉ có trình độ cao đẳng nên không đủ điều kiện để xin cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng.

Những trường hợp nào bị hủy bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng?

Theo Khoản 3 Điều 21 Luật Trồng trọt 2018 quy định về trường hợp bị hủy bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng như sau:

3. Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng bị hủy bỏ trong trường hợp sau đây:

a) Bị tẩy, xóa, sửa chữa nội dung ghi trong Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng;

b) Phát hiện giấy tờ giả, thông tin không trung thực trong hồ sơ đăng ký công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng;

c) Tổ chức khảo nghiệm có hành vi vi phạm mà pháp luật quy định phải hủy bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng;

d) Không còn đáp ứng được một trong các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động khảo nghiệm giống cây trồng mà còn tái phạm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.