Văn phòng công chứng hoạt động tối thiểu bao lâu thì được phép chuyển nhượng?

Ngày hỏi:07/10/2022

Văn phòng công chứng hoạt động tối thiểu trong bao lâu thì được phép chuyển nhượng? Công chứng viên khi nhận chuyển nhượng văn phòng công chứng cần đáp ứng về số năm hành nghề hay không?

Chào anh chị, em đang làm thực tập sinh tạ một văn phòng công chứng trên địa bàn quận Gò Vấp. Vừa rồi em có nghe nói văn phòng em sắp phải chuyển nhượng cho người khác vì làm ăn thua lỗ. Em có thắc mắc pháp luật có quy định văn phòng công chứng phải hoạt động trong bao lâu thì mới được chuyển nhượng hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Văn phòng công chứng hoạt động tối thiểu trong bao lâu thì được phép chuyển nhượng?

Điều 29 Luật Công chứng 2014 có quy định về chuyển nhượng Văn phòng công chứng như sau:

1. Văn phòng công chứng được chuyển nhượng cho các công chứng viên khác đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này. Văn phòng công chứng chỉ được chuyển nhượng khi đã hoạt động công chứng được ít nhất là 02 năm.

Công chứng viên đã chuyển nhượng Văn phòng công chứng không được phép tham gia thành lập Văn phòng công chứng mới trong thời hạn 05 năm kể từ ngày chuyển nhượng.

Căn cứ theo quy định hiện hành, văn phòng công chứng khi có nhu cầu chuyển nhượng phải hoạt động ít nhất 02 năm thì mới được chuyển nhượng theo quy định.

Công chứng viên khi nhận chuyển nhượng văn phòng công chứng cần đáp ứng về số năm hành nghề hay không?

Tại Điều 29 Luật Công chứng 2014 có quy định về điều kiện nhận chuyển nhượng văn phòng công chứng của công chứng viên như sau:

...

2. Công chứng viên nhận chuyển nhượng Văn phòng công chứng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên đối với người dự kiến sẽ tiếp quản vị trí Trưởng Văn phòng công chứng;

b) Cam kết hành nghề tại Văn phòng công chứng mà mình nhận chuyển nhượng;

c) Cam kết kế thừa quyền và nghĩa vụ của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng.

4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứng.

Theo đó, công chứng viên khi nhận chuyển nhượng văn phòng công chứng cần đáp ứng điều kiện đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên đối với người dự kiến sẽ tiếp quản vị trí Trưởng Văn phòng công chứng. Ngoài ra, cần phải đáp ứng thêm các điều kiện khác theo quy định thì mới được nhận chuyển nhượng văn phòng công chứng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.