Đăng ký tên giống cây trồng chỉ có chữ số được hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Đăng ký tên giống cây trồng chỉ có chữ số được không? Điều kiện cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng gồm những gì?

Chào ban biên tập, công ty tôi có nghiên cứu một loại cây trồng cà phê mới cho ra kết quả năng xuất và chất lượng sản phẩm tốt, bây giờ muốn đặt tên giống cây trồng nhưng chỉ toàn là chữ số thôi thì có được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận không? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đăng ký tên giống cây trồng chỉ có chữ số được không?

Căn cứ Điều 14 Luật Trồng trọt 2018 quy định về tên giống cây trồng như sau:

1. Tên giống cây trồng không được chấp nhận trong trường hợp sau đây:

a) Chỉ bao gồm chữ số;

b) Vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc;

c) Trùng cách đọc hoặc cách viết với tên của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân, các loại thực phẩm, đồ uống, dược phẩm;

d) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của giống cây trồng, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan;

đ) Dễ gây hiểu nhầm về đặc trưng, đặc tính của giống đó;

e) Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả;

g) Trùng với tên của giống cây trồng đã được bảo hộ.

2. Tổ chức, cá nhân mua bán vật liệu nhân giống của giống cây trồng phải sử dụng tên giống đã được cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hoặc tự công bố lưu hành giống cây trồng.

3. Khi sử dụng tên giống cây trồng kết hợp với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc các chỉ dẫn tương tự với tên giống cây trồng đã được công nhận lưu hành hoặc công bố lưu hành để sản xuất, mua bán thì tên đó phải có khả năng nhận biết một cách dễ dàng.

Như vậy, đối với trên giống cây trồng chỉ bao gồm chữ số sẽ không được chấp nhận. Do đó, công ty anh/chị có thể đặt những tên khác không vi phạm các quy định ở trên để được chấp nhận.

Điều kiện cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng gồm những gì?

Theo Khoản 1 Điều 15 Luật Trồng trọt 2018 quy định về điều kiện cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng như sau:

1. Điều kiện cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng bao gồm:

a) Có tên giống cây trồng;

b) Có kết quả khảo nghiệm bảo đảm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định;

c) Có kết quả khảo nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia về giá trị canh tác, giá trị sử dụng;

d) Có mẫu giống cây trồng được lưu theo quy định tại Điều 20 của Luật này;

đ) Có bản công bố thông tin về giống cây trồng, quy trình sản xuất do tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng biên soạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.